Hlavná stránka
Spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých

12.11.2010:
Dňa 12.11.2010 sa v Trstenej konalo zasadanie pri príležitosti 20. výročia vzniku UNSS. Na zasadaní sa zúčastnila p. zástupkyňa pre MŠ T.Loffajová a p.učiteľka L.Števuliaková za našu školu. Naši žiaci v Trstenej predviedli kultúrny program a zapojili sa aj do vytvarnej súťaže. Naša škola sa zapája aj do celonárodnej zbierky Biela pastelka a tak bola aj pri tejto príležitosti odmenená.

Učenie sa s lesným pedagógom

09.11.2010:
Dňa 9.11. navštívil 3.a4.triedu lesný pedagóg p.B.Gazda. V úvodnej hodine lesnej pedagogiky premietal žiakom prezentáciu o vtákoch. Ttéma vtáky bude v tomto školskom roku témou na prírodovednú súťaž Múdra sova. Prírodovedná súťaž bude začiatkom júna Tatranskej lomnici. Zúčastnia sa jej najúspešnejší prírodovedci. My im budeme držať palce, aby boli aspoň takí úspešní ako ich spolužiaci v minulom školskom roku.

Projekt cezhraničnej spolupráce KRAKOVIACI a GORALE

07.11.2010:
V našej obci sme mali celoobecnú slávnosť 7.11.2010. Privítali sme pánov starostov zo susedných obcí a delegáciu z Poľska. Učitelia a žiaci našej školy sa zapojili do kultúrneho programu pod názvom Od jesene do Vianoc. Verte, bolo nám všetkým spolu veselo. Počas slávností sme mali možnosť vidieť a pučuť spev, hru na harmonikách,tanec. Počas slávností sa prezentovala okrem našich žiakov a učiteľov aj p. J.Dudová, ktorá robila adventné vence a ap.G.Ondríková, ktorá sa popýšila svojimi medovníkmi. takto sa prezentovala obec Čimhová a tiež naša škola v projekte Krakoviaci a Gorale.

Bábkové predstavenie- KOCÚR V ČIŽMÁCH

11.10.2010:
Dňa 11.10. sme v spolupráci zo ZŠ v Liesku zorganizovali pre našich žiakov návštevu bábkového divadla BUM-BÁC, ktoré malo názov : Kocúr v čižmách. Na tento účel sme vyujžili kultúrne poukazy, kotré sme zozbierali od žiakov. Predstavenie sa deťom páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie, kotré spoločne navštívime v mesiaci november. Takto využijeme všetky KP, ktoré by možno u mnohých žiakov zostali nevyužité.

Didaktické hry

24.9.2010:
Dňa 24.9.2010 sa všetci žiaci ZŠ a j MŠ zúčastnili didaktických hier v prírode. Zahrali sa ekohry, niektorí športovali, nakoniec bola opekačka. Všetci sa vrátili unavení ´, ale šťastní, že mohli stráviť krásny deň v prírode a na slniečku.

Národná zbierka Biela pastelka

22.9.2010:
Dňa 22.9.2010 sa naša škola zapojila do národnej zbierky Biela pastelka. Vybratí žiaci 4.ročníka / L.Kabáčová, Ž.Pastorová a T.Gnida / spolu s pani Helenou Fukasovou zbierali financie pre Úniu slabozrakých a nevidiacich v Ziline. Všetkým, ktorí túto zbierku podporili vrela ďakujeme.

Začiatok školského roka.

2.09.2010:
Nový školský rok sa začal 2.9.2010 svätou omšou v miestnom kostole sv. Imricha. Otvorenia školského roka sa zúčastnil p.starosta Imrich Šefčík a rodičia prvákov. Po krátkom kultúrnom programe sa prítomným prihovorila p.riaditeľka školy Mgr. O.Nowaková a tiež aj p.starosta. Následne sa žiaci so svojimi triednymi učiteľkami odobrali do svojich tried. Rozprávali sa o prežitých prázdninách, preberali školský poriadok a zostavovali si pravidlá pre nový školský rok.

Archív aktivít v roku 2009/2010.