Hlavná stránka
Projekt Etwinning

Pracovali v nom žiaci 3. ročníka.
Náš prvý projekt v treťom ročníku sa niesol v znamení porekadiel. Zajímavé bolo to, žesme pracovali nielen so slovenskými, ale aj s českými prísloviami. Vytvorili sme dvojice, ktoré však neboli len vzájomnými doslovnými prekladmi. České príslovia sme sa učili čítať, správne vyslovovať, vysvetľovali sme si ich význam.
Ďalšou úlohou bola hra PEXESO. Slovenské príslovia boli na červených a české na modrých kartičkách.Hrali proti sebe dve družstvá. Družstvo dievčat a družstvo chlapcov. Hra bola veľmi vyrovnaná a napínavá, rozhodlo sa až v poslednom kole - vyhrali dievčatá. Hra pokračovala ďalej, niektoré príslovia sme sa pokúsili vyjadriť ako živé sochy.
V skupinách sa potom deti dohodli na jednom prísloví, a to namaľovali na veľký plagát. Vznikli výborné práce a v nás ešte stále ostáva pocit z perfektného dňa. Prezentáciu z projektu si môžete pozrieť v SKY DRIVE - projekt etwinning.

Ďalší projekt: Z rozprávky do rozprávky.
Pracujú v ňom žiaci 1. a 2. ročníka s predškolákmi MS v Tarnowskich Gorach.