Hlavná stránka
Školský klub

ŠKD pracuje vždy po skončení vyučovania. Je zriadený hlavne pre žiakov, ktorých rodičia pracujú a nemajú čas venovať sa deťom doma. ŠKD je však aj pre slabších žiakov, ktorým treba pomôcť zvládnuť domáce úlohy a učenie.

V ŠKD pracuje Mgr. Erika Šefčíková.

ŠKD sa zameriava na relax žiakov a ich záľuby, ale aj na prípravu na vyučovanie.

Klub je dobre vybavený spoločenskými hrami, ako aj učebnými pomôckami. ŠKD môže využívať dataprojektor a notebook, ako aj multimediálnu učebňu v suteréne školy. Keď je vhodné počasie, tiež môžu návštevníci klubu tráviť čas v školskej záhrade, alebo v neďalekej volnej prírode v okolí školy. Fotky z aktivít v školskom klube nájdete vo fotoalbume: Fotoalbumy