Hlavná stránka
Eko kódex.

Naša škola bola úspešná v súťaži o najlepší plagát Eko-kódex, ktorý pomáha žiakom správať sa ku klíme priateľsky. Plagát vytvorili bývalí štvrtáci spolu s Mgr. O. Nowakovou. V tejto súťaži HSBC - Eco - Schools klimatická iniciatíva sme obsadili v tvrdej konkurencii 3. miesto a vyhrali sme 500 euro. Peniaze budú určené na ďalšie enviroaktivity.

Spolupráca s lesným pedagógom p. B. Gazdom.

Lesný pedagóg navštevuje našu školu a venuje sa žiakom 3.a 4.ročníka vždy na vopred dohodnutú tému. Tohtoročná téma je medveď hnedý. Žiaci, ktorí budú mať s práci s lesným pedagógom najlepšie výsledky sa zúčastnia na konci školského roka prírodovednej súťaže Múdra sova v Tatranskej Lomnici.

Zbieranie zelených míľ.

Je to aktivita, kde si žiaci, ktorí chodia do školy, pešo, autobusom, alebo na bicykli značia, koľko urobili zelených míľ. Pravidelne obsadzujeme v tomto programe prvé miesto, lebo iba málo detí vozia rodičia autom do školy.

Triedenie odpadov.

Naša škola už dávno triedi odpad v škole. Triedime železný šrot, hliník, papier, malé batérie, sklo, plasty, tetrapaky. Bioodpad kompostujeme. Triedeniu učíme prostredníctvom detí aj našich dospelých.

Šetrenie energie.

Energiu šetríme tým, že sme sa zapojili do projektu Energia v škole, energia doma.

Environmentálny audit.

Urobili sme si environmentálny audit a pracujeme aj na tom, aby naša ekostopa bola čo najmenšia.