Hlavná stránka
Triedy

Naša škola patrí k malým školám rodinného typu. Keďže v triedach je menej žiakov ako sú stanovené limity, našou veľkou výhodou je osobný prístup k deťom. Každému dieťaťu sa počas vyučovania venujeme osobitne. V škole máme 4 triedy prvého stupňa ...

Informácie o triedach:
     Prvá trieda
     Druhá trieda
     Tretia trieda
     Štvrtá trieda