Hlavná stránka
Školský presonál:

Riaditeľka:
Mgr. Nowaková Oľga

Učiteľky:
Mgr. Gočalová Božena
Mgr. Števuliaková Lýdia
Mgr. Dreveňáková Marianna
Mgr. Števuliaková Erika
Mgr. Maďarová Andrea MD

Náboženská výchova:
Mgr. Richard Jurík

Ekonómka:
Lieskovská Daniela

Školníčka:
Janigová Darina

Upratovačka:
Mišudová Mária

Vedúca školskej jedálne:
Brnčová Alena

Kuchárky:
Čaklošová Daniela
Romaňáková Mária