Hlavná stránka
Digitálni Štúrovci

Tento projekt bol rozhodujúci pre našu školu v oblasti IKT. Pomocou neho uciteľky ZŠ s MŠ vybudovali a ziariadili počítačovú učebňu v suteréne.
Táto sa využíva dodnes a je pre nás veľmi potrebná.
Každý náš žiak má možnosť pracovať pri počítači a učiť sa tak podľa najnovších metód.