Hlavná stránka
Kontaktné údaje

Meno školy:Základná škola s materskou školou
Adresa školy:Čimhová, Nová 6, 02712 Liesek
Telefón:+421 043 5384 222
Webová adresa:www.zscimhova.edu.sk
E-mail školy:zs@zscimhova.edu.sk