Hlavná stránka
OZ Čimo

Združenie vedie zástupkyňa pre MŠ pani Bc.Terézia Loffajová.
OZ nám pomáha pri spolufinancovaní projektov a tiež aj pri organizovaní a financovaní mnohých školských kultúrnych alebo športových aktivít.